Fjernvarme Horsens vundet!

Fjernvarme Horsens – Opførelse af biomassefyret fjernvarmeværk – er vundet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, som totalrådgiver.

Archinet medvirker som underrådgiver for projektet, der er opdelt i to faser – hvor første fase skal stå færdig ultimo 2017.

Plan_Princip

Fjernvarme Horsens A/S ejes af Fjernvarme Horsens A.m.b.A., der er et forbrugerejet andelsselskab med det formål direkte eller indirekte at etablere, vedligeholde og drive eksisterende og nye energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand til andelshavere
og varmeaftagere i forsyningsområdet.

Horsens Kommunes Strategiske Energiplan medfører inden for den kommende årrække en konvertering af i størrelsesordenen 10.000 boliger, fra individuelle olie- og naturgasopvarmede energianlæg, til fjernvarme i Horsens-området.
Da det eksisterende kraftvarmeværk ikke kan levere tilstrækkeligt med varme efter gennemførelsen af konverteringen, har Fjernvarme Horsens A/S besluttet at etablere et biomassefyret fjernvarmeværk, umiddelbart øst for kraftvarmeværket på Endelavevej 7 i Horsens.

Biomasseværket opføres i 2 etaper og etableres med en indfyret effekt på i alt 2 x 30 MW.
Som etape 1 etableres 30MW i 2017, og som etape 2 etableres yderligere 30 MW i 2020.
Anlægget baseres på 100 % flis eller halm, eller en kombination af halm og flis.