Ramme-aftale, UBST (4 år)

Bygherre Universitets- og Bygningsstyrelsen, UBST
Indhold Vundet aftale for Undervisningsministeriets bygningsmasse i Syd- og Sønderjylland i forbindelses med kommunalreformen.
Aftalen løb fra 2008-2012 og omfattede i alt 135.000 m² fordelt på bl.a. 11 gymnasier og 10 VUC´er.
Heraf er der udført eftersyn og renoveringer på institutionerne med i alt ca. 90.000 m²
Tidsperiode 2009 – 2015 (inkl. igangværende projekter)
Etageareal Ca. 18.000 m², de sidste 3 år
Anlægssum Ca. 124 mio., de sidste 3 år
Ansvar Totalrådgiver, IT/IKT-ledelse, arkitekt og landskab
Udbudsform Fagentrepriser.
Alle institutioner var/er i drift under om-/tilbygning.
Samarbejde Henry Jensen A/S (ingeniør)

De sidste 3 år:

Endvidere er der udført væsentlige om- og tilbygninger på
nedenstående gymnasier, hvor vi efter rammeaftalens udløb
har arbejdet videre med de enkelte selvejende institutioner.

Ribe Katedralskole
Ombygning af gårdrum til nyt indv. skoletorv og ombygning af
naturfagligt center og gl. rektorbolig.
Nybygning af klassefløj, der blev indpasset i Ribes historiske bymiljø og gadeforløb, der modtog Esbjerg Kommunes Byfonds Arkitekturpris 2010
Nyopførelse af observatorium og bevægelseshus, i tilknytning til eksisterende idrætshal.
Alssundgymnasiet
Ny glaskonstruktion over indvendigt gadeforløb.
Ombygning af naturfagligt center og billedkunst samt
ombygning af administrationen.
Akustik regulering og nye belysninger på en stor del af skolen.
Aabenraa Statsskole
Udførelses af helhedsplanen for skolen bestående af:
Ombygning af og tilbygning til naturfagligt center, tilbygning
bestående af rotunde med studiecenter, udvidelse af kantine
og normalklasser samt ny forhal og totalrenovering ag gammel
hovedbygning.
Sønderborg Statsskole
Ombygning og renovering af skolens sanitære installationer i
den gamle hovedbygning.
Haderslev Katedralskole
Totalrenovering af indvendige overflader, belysning samt
indeklimarenovering af hele skolen.
Herudover diverse om- og tilbygninger af kantine,
idrætsfaciliteter og auditorium.