Aabenraa Statsskole

Udførelse af helhedsplan for skolen bestående af henholdsvis om- og nybygning.
Eksist. hovedbygning totalrenoveres indv. og udv.
Nybyggeriet omfatter bl.a. en udvidelse af klassefløjens 1. sal og frilægning af kælderkantinen via en amfi-teatralsk torveplads samt en større udvidelse af og ombygning af naturfagsfløjene til
nyt naturfagligt center.
Herudover opføres en helt ny forhal i 3 etager med bl.a. nye lærerfaciliteter samt en fritstående rotunde med svævende gangbroer, som forbinder 3 af skolens afdelinger.

FAKTA Aabenraa Statsskole, Forstallé 14, 6200 Aabenraa
Bygherre Aabenraa Statsskole (Gymnasium og HF)
Indhold Udførelse af helhedsplan for skolen bestående af henholdsvis om- og nybygning.
Udførelse 2009 – 2015
Skolen var i drift under hele byggeperioden
Etageareal Ombygning/renovering ca. 3.900 m² + Nybygning ca. 1.800 m²
Byggesum Ca. 58 mio. ekskl. moms med støtte fra:
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.
Ansvar Totalrådgiver, IT/IKT-ledelse, brugerinddragelse, arkitekt og landskabsarkitekt, møblering, gardiner mm.
Kontaktperson Ole Weile / Leif Thøgersen, Archinet Aabenraa
Udbudsform Fagentrepriser
Samarbejde Henry Jensen A/S