Aktivt torv, Høje Kolstrup

Aabenraa fik allerede i starten af 80´erne en af landets første multihaller – Kultur- og idrætscentret Agora på Høje Kolstrup – dog uden at de tilhørende udearealer fulgte med.
Arbejdet med etablering af ”aktivt torv”, som en udendørs pendant til det indv. torv og i visuel kontakt med dette, startede med beboerinddragelse og workshops tilbage i 2006.
Undervejs er projektet støttet af Socialministeriet, Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, ligesom det udover det ”moderne gadekær” er udvidet med anlæggelse af stort lege-, skater- og boldspildsareal.
Samtidig er Agoraens facader ombygget og åbnet op ud mod torvet.
Endelig er der etableret et indvendigt aktivitetsstrøg.

FAKTA Aktivt Torv, Høje Kolstrup
Nyløkke 2, 6200 Aabenraa
Bygherre Aabenraa Kommune
Indhold Aktivt torv og Agora, multihal – Kultur- og idrætscenter
Udførelse Indviet foråret 2012
Etageareal Ca. 4.200 m² i Agora og udearealer ca. 6.600 m² torv og “legepark”
Byggesum Ca. 15 mio. ekskl. moms
Ansvar Totalrådgiver på ombygning af Agora og projektforslag på Aktivt Torv
Kontaktperson Ole Weile, Archinet Aabenraa
Udbudsform Fagetreprise
Samarbejde Hovedprojekt udearealer er udført af Sweco
Priser Aabenraa Kommunes Arkitekturpris 2012
2. præmie Byplanprisen 2013

ref_høje_kolstrup_sommerbio